سفارش تبلیغ
صبا ویژن
مدیر وبلاگ
 
خروش
از صلح و آرامش خواهم گفت و از گفتن و از یاری ستم دیدگان و ناهمیاری با ستم پیشگان و از جریان های کهن و نوی ایران و جهان.
آمار واطلاعات
بازدید امروز : 7
بازدید دیروز : 126
کل بازدید : 299796
کل یادداشتها ها : 97
خبر مایه


< 1 2

چهار) مراتب انسان

اولین وظیفه انسان شناسایی خودش است. انسان هر خدایی را می خواهد می تواند بپرستد، اما اولین وظیفه کشف خود است. آن گاه که در این مسیر گام برداشتیم می آموزیم که چگونه نیروهای جهان پایین را دستکاری کنیم؛ جایی که قوانین طبقات پایین باید از ما تبعیت کنند. یکی از مسائل مهم در اکنکار این است که انسان دارای کالبدهای مختلف است. (شبیه بحث هفت بدن که در یوگا مطرح بود.)ادامه مطلب...

  

دو) دو مؤلفه اساسی اکنکار

مؤلفه اول: اکنکار، دانش باستانی سفر روح، در واقع کلیدی برای ورود به بهشت به دست داده و راه هایی برای فهم چگونگی امنیت حقیقی فراروی انسان قرار می دهد. با گام گذاشتن در جهان های دیگر قادر خواهیم بود کالبدهای خود را یکی پس از دیگری رها کنیم و درون خود حقیقی مان که روح است به سیر و سفر بپردازیم. توئیچل پس از مطالعات طولانی می گوید که خود معنوی دارای اصول سیستماتیک است که در سه بخش عمده قابل بررسی است. تئوری ذهنی یا عقلی، تئوری آگاهی کیهانی، سفر روح.ادامه مطلب...

  
طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ